Bitcoin HD BHD

 • Bitcoin HD BHD giá

  USD 5.06

 • Thay đổi trong 24h

  -6.36%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 4,342,740

Đã cập nhật 07.08.2020 13:06

Đồ thị giá Bitcoin HD (BHD)

Biểu đồ thể hiện Bitcoin HD thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BHD hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Bitcoin HD giáBTC 0.00043USD 5.06
Thấp trong 24 giờBTC 0.00042USD 5.02
Cao trong 24 giờBTC 0.00047USD 5.51
Thay đổi giá trong 24 giờ-6.36%
Thay đổi giá trong 7 ngày-13.82%
Thay đổi giá trong 14 ngày-13.090%
Thay đổi giá trong 30 ngày-32.33%
Thay đổi giá trong 60 ngày-43.24%
Thay đổi giá trong 200 ngày+90.03%
Thay đổi giá trong 1 năm-65.16%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 367USD 4,342,740
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhBHD 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường2,815
Alexa Rank322,257
Kết quả tìm kiếm Bing25,800,000
Trang webbtchd.org
Twitter@btchdcommunity

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Bitcoin HD BHD thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now