Blur Network BLUR

 • Blur Network BLUR giá

  USD 0.02

 • Thay đổi trong 24h

  +1.07%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 116,825

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 72,640

Đã cập nhật 03.08.2020 12:03

Đồ thị giá Blur Network (BLUR)

Biểu đồ thể hiện Blur Network thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BLUR hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

Blur Network giáBTC 0.0000017USD 0.02
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000015USD 0.02
Cao trong 24 giờBTC 0.0000018USD 0.02
Thay đổi giá trong 24 giờ+1.07%
Thay đổi giá trong 7 ngày+36.59%
Thay đổi giá trong 14 ngày+30.83%
Thay đổi giá trong 30 ngày-24.49%
Thay đổi giá trong 60 ngày-9.43%
Thay đổi giá trong 200 ngày-5.33%
Thay đổi giá trong 1 năm-45.89%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 6USD 72,640
Vốn hóa thị trườngBTC 10USD 116,825
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 5,994
Số lượng hiện hànhBLUR 6,089,560
Xếp hạng vốn hóa thị trường1,304
Alexa Rank1,922,572
Kết quả tìm kiếm Bing38,500,000
Trang webblur.cash
Telegramtheblurnetwork
Twitter@blur_network
Bitcointalk4577361

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo Blur Network BLUR thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now