DACC DACC

 • DACC DACC giá

  USD 0.000023

 • Thay đổi trong 24h

  +32.22%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 281,745

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 100,894

Đã cập nhật 01.06.2020 14:52

Đồ thị giá DACC (DACC)

Biểu đồ thể hiện DACC thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá DACC hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

DACC giáBTC 0.0000000024USD 0.000023
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000000018USD 0.000017
Cao trong 24 giờBTC 0.0000000024USD 0.000023
Thay đổi giá trong 24 giờ+32.22%
Thay đổi giá trong 7 ngày+54.27%
Thay đổi giá trong 14 ngày+48.19%
Thay đổi giá trong 30 ngày-18.94%
Thay đổi giá trong 60 ngày+32.92%
Thay đổi giá trong 200 ngày-31.071%
Thay đổi giá trong 1 năm-83.75%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 11USD 100,894
Vốn hóa thị trườngBTC 30USD 281,745
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 68,656
Số lượng hiện hànhDACC 12,290,400,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường1,059
Alexa Rank3,879,927
Kết quả tìm kiếm Bing45,400
Trang webdacc.co
Telegramdacc_official_group_english
FacebookDACCblockchain
Twitter@DACCblockchain

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo DACC DACC thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now