DAV Network DAV

 • DAV Network DAV giá

  USD 0.00022

 • Thay đổi trong 24h

  +13.65%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 158,238

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 182,512

Đã cập nhật 25.05.2020 19:30

Đồ thị giá DAV Network (DAV)

Biểu đồ thể hiện DAV Network thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá DAV hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

DAV Network giáBTC 0.000000026USD 0.00022
Thấp trong 24 giờBTC 0.000000022USD 0.00019
Cao trong 24 giờBTC 0.000000026USD 0.00023
Thay đổi giá trong 24 giờ+13.65%
Thay đổi giá trong 7 ngày-4.64%
Thay đổi giá trong 14 ngày+18.53%
Thay đổi giá trong 30 ngày+12.38%
Thay đổi giá trong 60 ngày+87.97%
Thay đổi giá trong 200 ngày+10.04%
Thay đổi giá trong 1 năm-83.24%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 21USD 182,512
Vốn hóa thị trườngBTC 18USD 158,238
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờ USD 17,200
Số lượng hiện hànhDAV 691,710,000
Xếp hạng vốn hóa thị trường1,103
Alexa Rank3,019,656
Kết quả tìm kiếm Bing42,700
Trang webdav.network
TelegramDAVNetwork
FacebookDAVNetworkTeam
Twitter@DavNetwork
Bitcointalk2614017

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo DAV Network DAV thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now