Binance.com

The world's leading cryptocurrency exchange! 250+ coins, Margin trading, Derivatives, Crypto loans and more.

Nel Hydrogen NEL

 • Nel Hydrogen NEL giá

  ?

 • Thay đổi trong 24h

  0%

 • Vốn hóa thị trường

  ?

 • Lượng giao dịch trong 24h

  ?

Đã cập nhật 08.01.2023 13:16

Hiện tại, chúng tôi không có thông tin về giá của tiền điện tử Nel Hydrogen (NEL). Hiện tại, NEL không được giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào mà chúng tôi biết. Hiện tại, chúng tôi không có thông tin về sự thay đổi giá của Nel Hydrogen trong 7 ngày qua. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về sự thay đổi giá của NEL trong 24 giờ qua.

Dữ liệu về giá của Nel Hydrogen (NEL) và các thông tin liên quan khác được trình bày trên trang web này tự động được thu thập từ các nguồn mở. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của nó. COINCOST không liên kết với tiền điện tử Nel Hydrogen, các nhà phát triển của nó hoặc đại diện của nó theo bất kỳ cách nào.

Nel Hydrogen giá??
Thấp 24 Giờ??
Cao 24 Giờ??
Thay đổi giá 24 Giờ0%
Thay đổi giá 7 Ngày0%
Thay đổi giá 14 Ngày0%
Thay đổi giá 30 Ngày0%
Thay đổi giá 200 Ngày0%
Thay đổi giá 1 Năm0%
Khối lượng 24 Giờ??
Vốn hóa thị trường??
Thay đổi vốn hóa thị trường 24 Giờ0
Số lượng hiện hành ?

Xu hướng tìm kiếm Google Nel Hydrogen

Biểu đồ này cho phép dự báo Nel Hydrogen NEL thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Bắt đầu giao dịch

Không tìm thấy

Giao dịch ngay