NUCLEAR BOMB NB

 • NUCLEAR BOMB NB giá

  USD 0.02

 • Thay đổi trong 24h

  +3.16%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 228,257

Đã cập nhật 31.05.2020 08:56

Đồ thị giá NUCLEAR BOMB (NB)

Biểu đồ thể hiện NUCLEAR BOMB thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá NB hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

NUCLEAR BOMB giáBTC 0.0000024USD 0.02
Thấp trong 24 giờBTC 0.0000024USD 0.02
Cao trong 24 giờBTC 0.0000025USD 0.02
Thay đổi giá trong 24 giờ+3.16%
Thay đổi giá trong 7 ngày+33.81%
Thay đổi giá trong 14 ngày-31.13%
Thay đổi giá trong 30 ngày0.00%
Thay đổi giá trong 60 ngày+15.53%
Thay đổi giá trong 200 ngày-98.048%
Thay đổi giá trong 1 năm0.00%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 24USD 228,257
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhNB 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường6,147
Alexa Rank11,239,276
Kết quả tìm kiếm Bing330,000
Trang webnuclearbomb.io
TelegramNuclearBombTeam
Facebooknubomb.core
Twitter@nuclearbombcore

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo NUCLEAR BOMB NB thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now