BuySell BULL

 • BuySell BULL giá

  USD 2.41

 • Thay đổi trong 24h

  +3.45%

 • Vốn hóa thị trường

  USD 0

 • Lượng giao dịch trong 24h

  USD 184,163

Đã cập nhật 06.08.2020 01:31

Đồ thị giá BuySell (BULL)

Biểu đồ thể hiện BuySell thay đổi giá các đồng BTC, USD, EUR, CAD, AUD, CAD, NZD, HKD, SGD, PHP, ZAR, INR, MXN, CHF, CNY, RUB. Sử dụng lệnh chức năng để xem thay đổi giá BULL hôm nay, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và tất cả các mốc thời gian.

BuySell giáBTC 0.00021USD 2.41
Thấp trong 24 giờBTC 0.00020USD 2.23
Cao trong 24 giờBTC 0.00022USD 2.47
Thay đổi giá trong 24 giờ+3.45%
Thay đổi giá trong 7 ngày-0.18%
Thay đổi giá trong 14 ngày+22.66%
Thay đổi giá trong 30 ngày+0.16%
Thay đổi giá trong 60 ngày-49.35%
Thay đổi giá trong 200 ngày-87.95%
Thay đổi giá trong 1 năm+147,297%
Lượng giao dịch trong 24 giờBTC 16USD 184,163
Vốn hóa thị trườngBTC 0USD 0
Thay đổi vốn hóa thị trường trong 24 giờUSD 0
Số lượng hiện hànhBULL 0
Xếp hạng vốn hóa thị trường4,642
Alexa Rank1,791,424
Kết quả tìm kiếm Bing4,410,000
Trang webbuysellcoin.org
Twitter@buysell_coin
Bitcointalk4988292

Xu hướng tìm kiếm trên Google

Biểu đồ này cho phép dự báo BuySell BULL thay đổi giá theo số lượng người tìm kiếm nó trên Google.

Không tìm thấy

Trade now